Szkoła Języka Angielskiego Ewa i Jo

Angielski dla młodzieży

Zapraszamy uczniów klas 7, 8 i szkoły średniej na kursy języka angielskiego w małych grupach. Przed zapisem oferujemy bezpłatne konsultacje w celu określenia poziomu językowego.

Młodzieży proponujemy zarówno kursy standardowe jak i egzaminacyjne, tzn. przygotowujące do uzyskania certyfikatu Cambridge English Qualifications. Grupy egzaminacyjne, do których kwalifikować będziemy na podstawie wewnętrznego egzaminu, pracować będą w konkretnym celu: uzyskania certyfikatu Cambridge English na stosownym do wieku i umiejętności poziomie. Dla szkół ponadpodstawowych są to:

Informacje o egzaminach można uzyskać na stronie: www.cambridgeenglish.org

Grupy Standard

Grupy Standard, podobnie jak egzaminacyjne, uczyć się będą metodą proponowaną przez Cambridge, skoncentrowaną na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych w oparciu o takie same materiały, z tym że kurs nie będzie kończyć się egzaminem. Przygotowanie do zewnętrznego testu wymagać będzie dłuższego czasu.

Dlaczego w szkole ewaijo?

 

 • ponieważ wiemy, że problemem uczniów klas 7, 8 i szkół średnich jest umiejętność mówienia i nawiązania skutecznej komunikacji, planujemy zajęcia tak, by uporać się z brakiem tej umiejętności,
 • ponieważ zajęcia odbywają się w oparciu o autentyczne materiały językowe,
 • ponieważ uczymy zgodnie z przyjętą przez Radę Europy konwencją Common European Framework of Reference for Languages, która określa poziomy biegłości językowej, a więc umiejętności w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu i jesteśmy w stanie obiektywnie ocenić poziom ucznia na końcu kursu,
 • ponieważ przeprowadzone przez PASE badania wyników egzaminów ósmoklasisty i maturalnych z języka angielskiego wskazują, że większość uczniów osiąga bardzo niskie rezultaty, a my, systematycznie ćwicząc zadania egzaminacyjne, możemy wpłynąć na poprawę tej sytuacji,
 • ponieważ przygotujemy do matury na poziomie podstawowym i zaawansowanym,
 • ponieważ mamy wysokie wymagania w stosunku do naszych uczniów i oczekujemy od nich pracy zarówno na zajęciach jak i w domu,
 • ponieważ zapewniamy rodzicom stały kontakt z nami organizując dyżury metodyczne raz w tygodniu (po wcześniejszym umówieniu),
 • ponieważ w przypadku dłuższej nieobecności ucznia na zajęciach, proponujemy indywidualne spotkanie w ramach dyżuru w celu uzupełnienia materiału,
 • ponieważ nie mówimy, że angielskiego można się nauczyć w dwa tygodnie.

Co obejmuje nasza oferta?

 

 • dobrze zaplanowane zajęcia skoncentrowane na umiejętności mówienia i skutecznej komunikacji,
 • wszystkie materiały dydaktyczne,
 • pisemną ewaluację postępów uczniów na półrocze i na koniec roku szkolnego,
 • bezpłatne konsultacje metodyczne dla rodziców i dla uczniów,
 • zajęcia w grupach do 10 osób na zdiagnozowanym wstępnie poziomie ucznia.