Szkoła Języka Angielskiego Ewa i Jo

Kursy przedmiotowe dla ósmoklasistów i maturzystów

Język polski
Język angielski
Matematyka

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na powtórzenie, ugruntowanie i uzupełnienie wiadomości przed decydującymi egzaminami z języka polskiego i matematyki, proponujemy ósmoklasistom i maturzystom kursy przygotowujące do tych egzaminów. W przypadku maturzystów będzie to przygotowanie na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zajęcia w każdym przypadku odbywać się będą dwa razy w tygodniu i trwać będą 60 minut. Takich spotkań będzie 50, a prowadzić je będą nauczyciele pracujący na co dzień w liceach. Zapraszamy na zajęcia w niewielkich, maksymalnie ośmioosobowych grupach.

Co obejmuje nasza oferta?

  • dobrze zaplanowane zajęcia z lektorem będącym egzaminatorem powyższych przedmiotów,
  • wszystkie materiały dydaktyczne,
  • pisemną, systematyczną ewaluację postępów uczniów,
  • bezpłatne konsultacje metodyczne dla rodziców i dla uczniów.