Szkoła Języka Angielskiego Ewa i Jo

Robotyka

Młody konstruktor

Wiek od 7 do 9 lat

Czego nauczamy:

 • konstruowania robotów nieprogramowalnych na podstawie gotowych projektów,
 • uruchamiania robotów,
 • konstruowania robotów według własnych pomysłów,
 • programowania bloczkowego.

Cele kształcenia:

 • dzieci rozwijają zmysł logicznego i kreatywnego rozwiązywania problemów,
 • rozwijanie umiejętności czytania instrukcji,
 • rozwijanie umiejętności działania w zespole,
 • rozwijanie umiejętności kierowania małymi zespołami do rozwiązywania określonych problemów konstrukcyjnych,
 • rozwijanie umiejętności algorytmów i logicznego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności programowania i konstruowania,
 • poznają zasady automatyki.

Konstruktor - programista

Wiek od 10 do 12 lat

Czego nauczamy:

 • konstruowania robotów programowalnych na podstawie gotowych projektów,
 • uruchamiania robotów za pomocą oprogramowania natywnego i w Scratch,
 • konstruowania robotów według własnych pomysłów i dowolnego programowania robotów według wcześniej zdefiniowanych funkcji robota,
 • programowania bloczkowego na code.org i w Scratch.

Cele kształcenia:

 • dzieci rozwijają zmysł logicznego i kreatywnego rozwiązywania problemów,
 • rozwijanie umiejętności czytania instrukcji,
 • rozwijanie umiejętności działania w zespole,
 • rozwijanie umiejętności kierowania małymi zespołami do rozwiązywania określonych problemów konstrukcyjnych,
 • rozwijanie umiejętności algorytmów i logicznego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności programowania robotów i konstruowania według własnych pomysłów,
 • poznają zasady automatyki.

Programista

Wiek od 13 do 15 lat

Czego nauczamy:

 • programowania w języku C++ i Python oraz w językach bloczkowych,
 • programowania strukturalnego i obiektowego w języku C++,
 • stosowania algorytmów do rozwiązywania problemów programistycznych,
 • stosowania odpowiedniego środowiska programistycznego.

Cele kształcenia:

 • dzieci rozwijają zmysł algorytmicznego rozwiązywania problemów,
 • rozwijanie umiejętności logicznych i matematycznych,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w praktyce,
 • rozwijanie umiejętności kierowania małymi zespołami do rozwiązywania określonych problemów programistycznych,
 • rozwijanie umiejętności tworzenia programów w zależności od otrzymanego problemu do rozwiązania.

PROGRAMOWANIE
Oferujemy indywidualne zajęcia z programowania dostosowane do potrzeb i wymagań klienta.