Szkoła Języka Angielskiego Ewa i Jo

Robotyka

Młody konstruktor  Wiek od 7 do 9 lat

Czego nauczamy:

- konstruowania robotów nieprogramowalnych na podstawie gotowych projektów,

- uruchamiania robotów,

- konstruowania robotów według własnych pomysłów,

- programowania bloczkowego,

- pisania bezwzrokowego na klawiaturze.

Cele kształcenia:

- dzieci rozwijają zmysł logicznego i kreatywnego rozwiązywania problemów,

- rozwijanie umiejętności czytania instrukcji,

- rozwijanie umiejętności działania w zespole,

- rozwijanie umiejętności kierowania małymi zespołami do rozwiązywania określonych problemów konstrukcyjnych,

- rozwijanie umiejętności rozumienia algorytmów i logicznego myślenia,

- rozwijanie umiejętności programowania i konstruowania,

- poznają zasady automatyki.

 

Konstruktor - programista Wiek od 10 do 12 lat

Czego nauczamy:

- konstruowania robotów programowalnych na podstawie gotowych projektów,

- uruchamiania robotów za pomocą oprogramowania natywnego i w Scratch,

- konstruowania robotów według własnych pomysłów i dowolnego programowania robotów według wcześniej zdefiniowanych funkcji robota,

- programowania bloczkowego na code.org i w Scratch,

- pisania bezwzrokowego na klawiaturze.

Cele kształcenia:

- dzieci rozwijają zmysł logicznego i kreatywnego rozwiązywania problemów,

- rozwijanie umiejętności czytania instrukcji,

- rozwijanie umiejętności działania w zespole,

- rozwijanie umiejętności kierowania małymi zespołami do rozwiązywania określonych problemów konstrukcyjnych,

- rozwijanie umiejętności rozumienia algorytmów i logicznego myślenia,

- rozwijanie umiejętności programowania robotów i konstruowania według własnych pomysłów,

- poznają zasady automatyki.

 

Programista   Wiek od 13 do 15 lat

Czego nauczamy:

- programowania w języku C++ i Python oraz w językach bloczkowych,

- programowania strukturalnego i obiektowego w języku C++,

- stosowania algorytmów do rozwiązywania problemów programistycznych,

- stosowania odpowiedniego środowiska programistycznego,

- pisania bezwzrokowego na klawiaturze.

Cele kształcenia:

- dzieci rozwijają zmysł algorytmicznego rozwiązywania problemów,

- rozwijanie umiejętności logicznych i matematycznych,

- rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w praktyce,

- rozwijanie umiejętności kierowania małymi zespołami do rozwiązywania określonych problemów programistycznych,

- rozwijanie umiejętności tworzenia programów w zależności od otrzymanego problemu do rozwiązania.