Szkoła Języka Angielskiego Ewa i Jo

Zajęcia psychoedukacyjne

Proponowane zajęcia prowadzone są przez psychologa i kierowane są do wszystkich dzieci, które w procesie rozwoju poza umiejętnością mówienia, chodzenia, pisania czy czytania, powinny pobudzać również inne sfery swojego rozwoju.

Kompetencje emocjonalne czy społeczne decydują o jakości naszego życia, pomagają nam radzić sobie w trudnych sytuacjach, sprawiają, że dobrze czujemy się ze sobą samym. Takie umiejętności trzeba pomóc rozwinąć w dziecku, tak samo jak pomagamy mu nauczyć się jeździć na rowerze.

Proponowane zajęcia mają na celu wzbogacić rozwój dziecka o doświadczenia poznawania siebie samego, swoich emocji, sposobów radzenia sobie z agresją, stresem i smutkiem. Mają pokazać sposoby komunikowania sie z innymi, by pozwolić dziecku być dobrze zrozumianym. Wzmocnić kreatywne podejście do szukania rozwiązań, także tych niekonwencjonalnych.

Spotkania służyć będą również wzbogaceniu uczestników o bardzo konkretne umiejętności radzenia sobie w sytuacji natłoku informacji, bodźców, które utrudniają dzieciom skupienie uwagi i zaburzają ich koncentrację. Zajęcia psychoedukacyjne kierowane są osobno do dzieci młodszych i starszych z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danej grupy wiekowej. Praca z dziećmi będzie dotyczyć wybranych obszarów:

  • poznawanie własnych emocji, nazywania ich i radzenia sobie z nimi,
  • komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
  • kompetencji społecznych, w tym budowania zdrowych relacji z rówieśnikami,
  • kreatywnego myślenia,
  • koncentracji uwagi.

Wszystkich chętnych zapraszam do wypełnienia formularza w zakładce “Zgłoszenie na kurs”.

Monika Poprawska

Zajęcia psychoedukacyjne